Rumeno | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

We are happy to announce the birth of…
Avem plăcerea de a vă anunţa naşterea ... .
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Am plăcerea de a te anunţa că ... au acum un fiu/o fiică.
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Dorim să anunţăm naşterea băieţelului/fetiţei noastre.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Suntem încântaţi să vi-l/ v-o prezentăm pe..., băieţelul/fetiţa noastă născută recent.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Zece degeţele de mânuţă, zece degeţele de picioruş, împreună cu acestea familia noastră creşte. ... şi ... au plăcerea de a anunţa naşterea ... .
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
With love and hope we welcome…to the world.
Cu dragoste şi speranţă îl/o întâmpinăm pe ... .
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Suntem mândri să vă prezentăm/anunţăm noul membru al familiei noastre
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Suntem încântaţi să vă anunţăm venirea pe lume a fiului/fiicei noastre.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

…and…are engaged.
... şi ... tocmai s-au logodit.
Per annunciare un fidanzamento
…are happy to announce their engagement.
... vă aduc la cunoştinţă cu bucurie recenta lor logodnă.
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
We are happy to announce the engagement of…and…
Vă anunţăm cu bucurie faptul că .. şi ... s-au logodit
Per annunciare un fidanzamento
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Domnul şi doamna ..., din ..., anunţă logodna fiicei lor, ..., cu ..., fiul domnului şi doamnei..., (de asemenea) din ... . Nunta a fost stabilită pentru luna august.
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Vă aşteptăm alături de noi la petrecerea oferită în cinstea logodnei dintre ... şi ... .
Invito ad una festa di fidanzamento
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Vă adresăm o invitaţie cordială de a participa la petrecerea de logodnă a ... şi a lui ..., petrecere care va avea loc pe ...
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vă anunţăm cu bucurie căsătoria ... cu ... .
Per annunciare un matrimonio
Miss…is soon to become Mrs. ...
Domnişoara ... va deveni în curând doamna ... .
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Domnul ... şi doamna ... vă invită cu plăcere la nunta lor. Sunteţi binevenit/ binevenită să participaţi şi să vă bucuraţi de acea zi specială alături de ei.
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în data de ... la ... .
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Date fiind sentimentele pe care ţi le purtăm te invităm la nunta noastră din data de ... la ... .
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Am fi încântaţi dacă te-ai alătura nouă cu ocazia ..., în data de ... la... .
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vă rugăm să ne acordaţi plăcerea de a ne fi alături la cina dedicată sărbătoririi ... .
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
You are cordially invited to…
Vă invităm cu prietenie la...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Organizăm o petrecere pentru prieteni cu ocazia ... şi am fi foarte încântaţi dacă aţi/ai putea veni.
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
We would very much like you to come.
Ne-ar face o deosebită plăcere dacă ai veni.
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
Would you like to come to…for…?
Ţi-ar plăcea să vii la ... pentru ... ?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare