Danese | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
... og... er forlovet.
Per annunciare un fidanzamento
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Per annunciare un fidanzamento
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Invito ad una festa di fidanzamento
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Per annunciare un matrimonio
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
Ni invitas al...
I er hjerteligt inviteret til...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare