Cinese | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
我们高兴地宣布...的出生
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

...kaj ... estas fianĉiĝinta.
...和...订婚了。
Per annunciare un fidanzamento
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
...高兴地宣布他们订婚了。
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Per annunciare un fidanzamento
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
来参加并庆祝...和...的订婚。
Invito ad una festa di fidanzamento
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Per annunciare un matrimonio
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
...小姐很快即将成为...夫人
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
Ni invitas al...
我们诚挚地邀请您...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
Ni devus tre multe kiel vi venus.
我们非常期待您的到来。
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
你愿意来...参加...吗?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare