Thailandese | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

我们高兴地宣布...的出生
เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
带着爱和希望我们迎接...的降临。
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

...和...订婚了。
...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
Per annunciare un fidanzamento
...高兴地宣布他们订婚了。
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
我们高兴地宣布...和...订婚了。
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
Per annunciare un fidanzamento
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
来参加并庆祝...和...的订婚。
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
Invito ad una festa di fidanzamento
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

我们高兴地宣布...和...喜结连理
เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
Per annunciare un matrimonio
...小姐很快即将成为...夫人
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
我们诚挚地邀请您...
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
我们非常期待您的到来。
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
你愿意来...参加...吗?
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare