Nederlandese | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

S potěšením oznamujeme narození...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

... a ... jsou zasnoubeni.
... en ... hebben zich verloofd.
Per annunciare un fidanzamento
... s radostí oznamují své zasnoubení.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Per annunciare un fidanzamento
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Invito ad una festa di fidanzamento
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Per annunciare un matrimonio
Slečna se brzy stane paní ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
Jste srdečně zváni...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
Chtěli byste přijít k... na...?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare