Polacco | Frasario - Business | Titoli

Titoli - Titoli aziendali

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Responsabile finanziario dell'attività
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Responsabile finanziario dell'attività
Pazarlama Direktörü
Dyrektor ds. Marketingu
Responsabile dell'ufficio marketing
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Dyrektor ds. Sprzedaży
Responsabile dell'ufficio vendite
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Responsabile del servizio clienti
Personel Müdürü
Dyrektor Działu Kadr
Responsabile del personale dipendente
İnsan Kaynakları Müdürü
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Responsabile del personale dipendente
Ofis Yöneticisi
Zarządca Wydziału
Persona responsabile per un determinato ufficio
Şirket Sekreteri
Sekretarka/ Sekretarz
Responsabile per la corrispondenza
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Główny Księgowy
Responsabile per la contabilità
Teknik Direktör / IT Direktörü
Dyrektor Techniczny
Responsabile per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Arge Müdürü
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti
Üretim Direktörü
Dyrektor ds. Produkcji
Persona responsabile della produzione
Fabrika Müdürü
Dyrektor Fabryki
Persona responsabile dell'industria produttrice