Ceco | Frasario - Business | Titoli

Titoli - Titoli aziendali

Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Předseda představenstva a generální ředitel
Responsabile finanziario dell'attività
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Generální ředitel (CEO)
Responsabile finanziario dell'attività
Pazarlama Direktörü
Marketingový ředitel
Responsabile dell'ufficio marketing
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Obchodní ředitel
Responsabile dell'ufficio vendite
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Ředitel servisu / klientských služeb
Responsabile del servizio clienti
Personel Müdürü
Personální ředitel
Responsabile del personale dipendente
İnsan Kaynakları Müdürü
Personální ředitel
Responsabile del personale dipendente
Ofis Yöneticisi
Office Manager
Persona responsabile per un determinato ufficio
Şirket Sekreteri
Tajemník společnosti
Responsabile per la corrispondenza
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Hlavní účetní
Responsabile per la contabilità
Teknik Direktör / IT Direktörü
Ředitel informačních technologií
Responsabile per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Arge Müdürü
Vedoucí výzkumu a vývoje
Responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti
Üretim Direktörü
Produkční ředitel
Persona responsabile della produzione
Fabrika Müdürü
Ředitel továrny
Persona responsabile dell'industria produttrice