Ceco | Frasario - Business | Titoli

Titoli - Titoli aziendali

Фин. дир. (финансовый директор)
Předseda představenstva a generální ředitel
Responsabile finanziario dell'attività
Ген. дир. (генеральный директор)
Generální ředitel (CEO)
Responsabile finanziario dell'attività
Главный маркетолог
Marketingový ředitel
Responsabile dell'ufficio marketing
Главный менеджер по продажам
Obchodní ředitel
Responsabile dell'ufficio vendite
Менеджер по работе с клиентами
Ředitel servisu / klientských služeb
Responsabile del servizio clienti
Директор по персоналу
Personální ředitel
Responsabile del personale dipendente
Менеджер по персоналу
Personální ředitel
Responsabile del personale dipendente
Офис менеджер
Office Manager
Persona responsabile per un determinato ufficio
Секретарь
Tajemník společnosti
Responsabile per la corrispondenza
Бухгалтер
Hlavní účetní
Responsabile per la contabilità
Технический директор
Ředitel informačních technologií
Responsabile per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Ресерч-менеджер
Vedoucí výzkumu a vývoje
Responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti
Производственный директор
Produkční ředitel
Persona responsabile della produzione
Директов завода
Ředitel továrny
Persona responsabile dell'industria produttrice