Vietnamita | Frasario - Business | Titoli

Titoli - Titoli aziendali

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Responsabile finanziario dell'attività
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Giám đốc điều hành
Responsabile finanziario dell'attività
Dyrektor ds. Marketingu
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Responsabile dell'ufficio marketing
Dyrektor ds. Sprzedaży
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Responsabile dell'ufficio vendite
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Responsabile del servizio clienti
Dyrektor Działu Kadr
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Responsabile del personale dipendente
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Responsabile del personale dipendente
Zarządca Wydziału
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Persona responsabile per un determinato ufficio
Sekretarka/ Sekretarz
Thư ký trưởng
Responsabile per la corrispondenza
Główny Księgowy
Kế toán trưởng
Responsabile per la contabilità
Dyrektor Techniczny
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Responsabile per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti
Dyrektor ds. Produkcji
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Persona responsabile della produzione
Dyrektor Fabryki
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Persona responsabile dell'industria produttrice