Turco | Frasario - Business | Titoli

Titoli - Titoli aziendali

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Responsabile finanziario dell'attività
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Responsabile finanziario dell'attività
Dyrektor ds. Marketingu
Pazarlama Direktörü
Responsabile dell'ufficio marketing
Dyrektor ds. Sprzedaży
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Responsabile dell'ufficio vendite
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Responsabile del servizio clienti
Dyrektor Działu Kadr
Personel Müdürü
Responsabile del personale dipendente
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
İnsan Kaynakları Müdürü
Responsabile del personale dipendente
Zarządca Wydziału
Ofis Yöneticisi
Persona responsabile per un determinato ufficio
Sekretarka/ Sekretarz
Şirket Sekreteri
Responsabile per la corrispondenza
Główny Księgowy
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Responsabile per la contabilità
Dyrektor Techniczny
Teknik Direktör / IT Direktörü
Responsabile per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Arge Müdürü
Responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti
Dyrektor ds. Produkcji
Üretim Direktörü
Persona responsabile della produzione
Dyrektor Fabryki
Fabrika Müdürü
Persona responsabile dell'industria produttrice