Ceco | Frasario - Business | Titoli

Titoli - Titoli aziendali

Prezes i Dyrektor Zarządzający
Předseda představenstva a generální ředitel
Responsabile finanziario dell'attività
Prezes i Dyrektor Zarządzający
Generální ředitel (CEO)
Responsabile finanziario dell'attività
Dyrektor ds. Marketingu
Marketingový ředitel
Responsabile dell'ufficio marketing
Dyrektor ds. Sprzedaży
Obchodní ředitel
Responsabile dell'ufficio vendite
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Ředitel servisu / klientských služeb
Responsabile del servizio clienti
Dyrektor Działu Kadr
Personální ředitel
Responsabile del personale dipendente
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Personální ředitel
Responsabile del personale dipendente
Zarządca Wydziału
Office Manager
Persona responsabile per un determinato ufficio
Sekretarka/ Sekretarz
Tajemník společnosti
Responsabile per la corrispondenza
Główny Księgowy
Hlavní účetní
Responsabile per la contabilità
Dyrektor Techniczny
Ředitel informačních technologií
Responsabile per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Vedoucí výzkumu a vývoje
Responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti
Dyrektor ds. Produkcji
Produkční ředitel
Persona responsabile della produzione
Dyrektor Fabryki
Ředitel továrny
Persona responsabile dell'industria produttrice