Turco | Frasario - Business | Titoli

Titoli - Titoli aziendali

Předseda představenstva a generální ředitel
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
Responsabile finanziario dell'attività
Generální ředitel (CEO)
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
Responsabile finanziario dell'attività
Marketingový ředitel
Pazarlama Direktörü
Responsabile dell'ufficio marketing
Obchodní ředitel
Satış Müdürü / Satış Direktörü
Responsabile dell'ufficio vendite
Ředitel servisu / klientských služeb
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
Responsabile del servizio clienti
Personální ředitel
Personel Müdürü
Responsabile del personale dipendente
Personální ředitel
İnsan Kaynakları Müdürü
Responsabile del personale dipendente
Office Manager
Ofis Yöneticisi
Persona responsabile per un determinato ufficio
Tajemník společnosti
Şirket Sekreteri
Responsabile per la corrispondenza
Hlavní účetní
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
Responsabile per la contabilità
Ředitel informačních technologií
Teknik Direktör / IT Direktörü
Responsabile per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Vedoucí výzkumu a vývoje
Arge Müdürü
Responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti
Produkční ředitel
Üretim Direktörü
Persona responsabile della produzione
Ředitel továrny
Fabrika Müdürü
Persona responsabile dell'industria produttrice