Rumeno | Frasario - Business | Titoli

Titoli - Titoli aziendali

Předseda představenstva a generální ředitel
Director general.
Responsabile finanziario dell'attività
Generální ředitel (CEO)
Director general executiv.
Responsabile finanziario dell'attività
Marketingový ředitel
Director de marketing
Responsabile dell'ufficio marketing
Obchodní ředitel
Director de vânzări
Responsabile dell'ufficio vendite
Ředitel servisu / klientských služeb
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Responsabile del servizio clienti
Personální ředitel
Director de personal
Responsabile del personale dipendente
Personální ředitel
Director de resurse umane
Responsabile del personale dipendente
Office Manager
Şef de birou
Persona responsabile per un determinato ufficio
Tajemník společnosti
Secretar
Responsabile per la corrispondenza
Hlavní účetní
Contabil şef
Responsabile per la contabilità
Ředitel informačních technologií
Director tehnic
Responsabile per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Vedoucí výzkumu a vývoje
Director de cercetare şi dezvoltare
Responsabile dello sviluppo di nuovi prodotti
Produkční ředitel
Director de producţie
Persona responsabile della produzione
Ředitel továrny
Directorul de fabrică
Persona responsabile dell'industria produttrice