Polacco | Frasario - Business | Prenotazioni

Prenotazioni - Prenotazione

Quisiera reservar...
Chciałbym zarezerwować...
Formale, garbato
Me gustaría reservar...
Chcę zarezerwować...
Formale, garbato
¿Tiene una habitación disponible para...
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Formale, garbato
Quisiera reservar una habitación para el...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Formale, garbato
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Formale, garbato
Quisiera reservar... a nombre de...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Formale, garbato
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Formale, garbato

Prenotazioni - Modifica

¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Formale, garbato
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Formale, garbato
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Formale, molto garbato
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Formale, garbato

Prenotazioni - Annullamento

Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Formale, garbato
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Formale, garbato
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Formale, garbato
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Formale, garbato