Francese | Frasario - Business | Prenotazioni

Prenotazioni - Prenotazione

Ik zou graag ... reserveren ...
Je voudrais réserver...
Formale, garbato
Ik wil graag ... reserveren ...
Je souhaiterais réserver...
Formale, garbato
Heeft u een vrije kamer op ...
Avez-vous des chambres libres ?
Formale, garbato
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Formale, garbato
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Formale, garbato
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Je voudrais réserver... au nom de...
Formale, garbato
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Formale, garbato

Prenotazioni - Modifica

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Formale, garbato
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Formale, garbato
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Formale, molto garbato
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Formale, garbato

Prenotazioni - Annullamento

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Formale, garbato
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Formale, garbato
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Formale, garbato
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formale, garbato