Cinese | Frasario - Business | Prenotazioni

Prenotazioni - Prenotazione

Ik zou graag ... reserveren ...
我想预订...
Formale, garbato
Ik wil graag ... reserveren ...
我希望预订...
Formale, garbato
Heeft u een vrije kamer op ...
在...的时候还有空位吗?
Formale, garbato
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
我想在...的时候预订一个房间
Formale, garbato
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
我们想预订一个能容纳100人的会议室。
Formale, garbato
Ik wil graag ... reserveren namens ...
我想以...的名字预订一个...
Formale, garbato
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
我们还需要下列设备和服务:
Formale, garbato

Prenotazioni - Modifica

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
将预订时间改为...可以吗?
Formale, garbato
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
不好意思,我们预约那天我另外有约,将此房间的预约改为另外一天可以吗?
Formale, garbato
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
恐怕我不得不请您将预订由...改为...
Formale, molto garbato
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
我想再多预订一个房间,可以会后用于供应午餐。
Formale, garbato

Prenotazioni - Annullamento

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
恐怕我不得不取消...时的预订,因为...
Formale, garbato
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
因为...,恐怕我不得不取消预订。
Formale, garbato
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
抱歉的是我不得不取消我们一个小会议室和三道菜晚餐的预订。
Formale, garbato
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
您的电话无法接通,所以给您写邮件告诉您我不得不取消关于会议室的预订。对因此造成的任何不便,请你见谅。
Formale, garbato