Italiano | Frasario - Business | Prenotazioni

Prenotazioni - Prenotazione

Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Vorrei riservare...
Formale, garbato
Přál bych si zarezervovat...
Vorrei prenotare...
Formale, garbato
Máte volná místa na...
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Formale, garbato
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Vorrei prenotare una stanza al...
Formale, garbato
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Formale, garbato
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Formale, garbato
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Formale, garbato

Prenotazioni - Modifica

Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Formale, garbato
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Formale, garbato
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Formale, molto garbato
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Formale, garbato

Prenotazioni - Annullamento

Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Formale, garbato
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Formale, garbato
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Formale, garbato
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Formale, garbato