Portoghese | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Vi överväger att köpa ...
Estamos considerando a aquisição de...
Formale, tentativo
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Formale, molto garbato
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Formale, garbato
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Formale, garbato
Bifogat hittar ni vår beställning.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Formale, garbato
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Formale, garbato
Vi lägger härmed in vår order på ...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Formale, diretto
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Formale, diretto
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Formale, molto diretto
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Formale, garbato
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Formale, molto garbato
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Formale, garbato
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Formale, diretto
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Formale, diretto
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Formale, diretto
Vi bekräftar härmed din beställning.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Formale, garbato
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Formale, garbato
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Formale, diretto
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Formale, diretto
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Formale, diretto
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Formale, garbato
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Formale, garbato
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Seria possível adiar a entrega até...
Formale, garbato
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Formale, garbato
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Formale, molto cortese
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Formale, molto garbato
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Formale, garbato
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Formale, garbato
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Formale, garbato
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Formale, diretto
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Formale, diretto
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Formale, molto diretto
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Formale, molto diretto