Thailandese | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formale, tentativo
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formale, molto garbato
Мы хотели бы заказать
เราต้องการสั่งของ
Formale, garbato
Тут же еще один наш заказ на...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formale, garbato
Тут же вы найдете наш заказ
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formale, garbato
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formale, garbato
Одновременно мы хотели бы заказать...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formale, diretto
Мы намерены купить у вас...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formale, diretto
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formale, molto diretto
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formale, garbato
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formale, molto garbato
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formale, garbato
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formale, diretto
В приложении вы найдете две копии контракта
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formale, diretto
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formale, diretto
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formale, garbato
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formale, garbato
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formale, diretto
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formale, diretto
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formale, diretto
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formale, garbato
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formale, garbato
Возможно ли продлить заказ до...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formale, garbato
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formale, garbato
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formale, molto cortese
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formale, molto garbato
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formale, garbato
К сожалению, ваши условия нам не подходят
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formale, garbato
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formale, garbato
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formale, diretto
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formale, diretto
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formale, molto diretto
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formale, molto diretto