Turco | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Rozważamy możliwość zakupu...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Formale, tentativo
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Formale, molto garbato
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Formale, garbato
Załączamy nasze zamówienie na...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Formale, garbato
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Formale, garbato
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Formale, garbato
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Formale, diretto
Chcemy zakupić u Państwa...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Formale, diretto
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Formale, molto diretto
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Formale, garbato
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Formale, molto garbato
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Formale, garbato
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Formale, diretto
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Formale, diretto
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Formale, diretto
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Formale, garbato
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Formale, garbato
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Formale, diretto
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Formale, diretto
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Formale, diretto
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Formale, garbato
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Formale, garbato
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Formale, garbato
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Formale, garbato
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Formale, molto cortese
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Formale, molto garbato
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Formale, garbato
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Formale, garbato
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Formale, garbato
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Formale, diretto
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Formale, diretto
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Formale, molto diretto
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Formale, molto diretto