Greco | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Rozważamy możliwość zakupu...
Εξετάζουμε την αγορά...
Formale, tentativo
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για...
Formale, molto garbato
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία.
Formale, garbato
Załączamy nasze zamówienie na...
Επισυνάπτεται η παραγγελία της εταιρίας μας για...
Formale, garbato
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Επισυνάπτεται η παραγγελία μας.
Formale, garbato
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Έχουμε μια σταθερή ζήτηση για..., και έτσι θα θέλαμε να παραγγείλουμε...
Formale, garbato
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Με την παρούσα θα θέλαμε να κάνουμε την παραγγελία μας για...
Formale, diretto
Chcemy zakupić u Państwa...
Επιθυμούμε να αγοράσουμε... από εσάς.
Formale, diretto
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Είστε σε θέση να δεχτείτε και να κάνετε μια παραγγελία για... στην τιμή...;
Formale, molto diretto
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Ανυπομονούμε να λάβουμε την γραπτή βεβαίωση σας.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Μπορείτε παρακαλώ να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία αποστολής και την τιμή με φαξ;
Formale, garbato
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί το συντομότερο δυνατό.
Formale, molto garbato
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Η παραγγελία σας βρίσκεται υπό επεξεργασία, και αναμένουμε να την έχουμε έτοιμη για αποστολή πριν...
Formale, garbato
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Σύμφωνα με προφορικές συμφωνίες μας, σας στέλνουμε το συμβόλαιο που πρέπει να υπογράψετε.
Formale, diretto
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Βρείτε συνημμένα δύο αντίτυπα του συμβολαίου.
Formale, diretto
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Παρακαλούμε στείλτε μας ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του συμβολαίου το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Formale, diretto
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε την παραγγελία σας.
Formale, garbato
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε την προφορική συμφωνία μας από...
Formale, garbato
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Αποδεχόμαστε τους όρους πληρωμής σας και επιβεβαιώνουμε ότι η πληρωμή θα γίνει με ενέγγυα πίστωση / διεθνή ταχυδρομική επιταγή / τραπεζικό έμβασμα.
Formale, diretto
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Μόλις λάβαμε φαξ σας και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία όπως έχει οριστεί.
Formale, diretto
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Παρέχουμε αυτή την παραγγελία δειγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοση πρέπει να γίνει πριν από...
Formale, diretto
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Τα αγαθά σας θα αποσταλούν μέσα σε... μέρες/εβδομάδες/μήνες.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Θα ήταν δυνατόν να μειώσουμε την παραγγελία μας από... σε...
Formale, garbato
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Θα ήταν δυνατόν να αυξηθεί η παραγγελία μας από... σε...
Formale, garbato
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Θα ήταν δυνατόν να αναβληθεί η παραγγελία μέχρι...
Formale, garbato
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Δυστυχώς, πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να παραδώσουμε τα εμπορεύματα σας μέχρι...
Formale, garbato
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι αυτή η παραγγελία δεν θα είναι έτοιμη για αποστολή αύριο.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε δώσει την παραγγελία μας αλλού.
Formale, molto cortese
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε δώσει την παραγγελία μας σε άλλη εταιρεία.
Formale, molto garbato
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Δυστυχώς, αυτά τα αντικείμενα δεν είναι πλέον διαθέσιμο / έχουν εξαντληθεί, γι 'αυτό θα πρέπει να ακυρώσουμε την παραγγελία σας.
Formale, garbato
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Δυστυχώς, οι προϋποθέσεις σας δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές για να είναι βιώσιμη η παραγγελία.
Formale, garbato
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να δεχτούμε την παραγγελία σας γιατί...
Formale, garbato
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Θα θέλαμε να ακυρώσουμε την παραγγελία μας. Ο αριθμός παραγγελίας είναι...
Formale, diretto
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την παραγγελία μας λόγω...
Formale, diretto
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Αφού δεν είσαστε διατεθειμένοι να προσφέρετε χαμηλότερη τιμή, λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε την παραγγελία.
Formale, molto diretto
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση παρά να ακυρώσουμε την παραγγελία μας για...
Formale, molto diretto