Russo | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Wij overwegen de aanschaf van ...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formale, tentativo
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formale, molto garbato
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Мы хотели бы заказать
Formale, garbato
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Тут же еще один наш заказ на...
Formale, garbato
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Тут же вы найдете наш заказ
Formale, garbato
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formale, garbato
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formale, diretto
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Мы намерены купить у вас...
Formale, diretto
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formale, molto diretto
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formale, garbato
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formale, molto garbato
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formale, garbato
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formale, diretto
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formale, diretto
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formale, diretto
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formale, garbato
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formale, garbato
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formale, diretto
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formale, diretto
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formale, diretto
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formale, garbato
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formale, garbato
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Возможно ли продлить заказ до...
Formale, garbato
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formale, garbato
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formale, molto cortese
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formale, molto garbato
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formale, garbato
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formale, garbato
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formale, garbato
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formale, diretto
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formale, diretto
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formale, molto diretto
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formale, molto diretto