Coreano | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Wij overwegen de aanschaf van ...
저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Formale, tentativo
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Formale, molto garbato
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
주문을 하고 싶습니다.
Formale, garbato
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Formale, garbato
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Formale, garbato
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Formale, garbato
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Formale, diretto
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Formale, diretto
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Formale, molto diretto
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Formale, garbato
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Formale, molto garbato
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Formale, garbato
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
Formale, diretto
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Formale, diretto
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Formale, diretto
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Formale, garbato
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Formale, garbato
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Formale, diretto
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Formale, diretto
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Formale, diretto
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Formale, garbato
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Formale, garbato
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Formale, garbato
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Formale, garbato
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Formale, molto cortese
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Formale, molto garbato
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Formale, garbato
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Formale, garbato
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Formale, garbato
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Formale, diretto
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Formale, diretto
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Formale, molto diretto
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Formale, molto diretto