Cinese | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Wij overwegen de aanschaf van ...
我们正在考虑购买...
Formale, tentativo
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
我们很乐意订购贵公司的...
Formale, molto garbato
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
我们想下个订单。
Formale, garbato
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
附上的是我们公司就...的订单
Formale, garbato
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
您将在附件中看到我们公司的订单。
Formale, garbato
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Formale, garbato
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
我们特此开出...的订单
Formale, diretto
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
我们意在向您购买...
Formale, diretto
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Formale, molto diretto
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Formale, garbato
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
我们会尽快处理您的订单。
Formale, molto garbato
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Formale, garbato
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Formale, diretto
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
附件中您将收到两份合同复印件。
Formale, diretto
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Formale, diretto
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
我们在此确认您的订单。
Formale, garbato
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Formale, garbato
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Formale, diretto
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Formale, diretto
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Formale, diretto
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Formale, garbato
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Formale, garbato
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
是否有可能将订购推迟到...
Formale, garbato
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Formale, garbato
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Formale, molto cortese
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Formale, molto garbato
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Formale, garbato
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Formale, garbato
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Formale, garbato
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
我们想取消订单,订单号是...
Formale, diretto
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
我们不得不取消订单,因为...
Formale, diretto
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Formale, molto diretto
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
我们别无选择只能取消订单,因为...
Formale, molto diretto