Danese | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Vi overveje et køb af...
Formale, tentativo
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formale, molto garbato
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Vi vil gerne angive en ordre.
Formale, garbato
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formale, garbato
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Vedlagt vil du finde din ordre
Formale, garbato
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formale, garbato
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Vi angiver hermed en ordre på...
Formale, diretto
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formale, diretto
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formale, molto diretto
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formale, garbato
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formale, garbato
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formale, diretto
In allegato trova due copie del contratto.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formale, diretto
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formale, diretto
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formale, garbato
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formale, garbato
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formale, diretto
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formale, diretto
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formale, diretto
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formale, garbato
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formale, garbato
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formale, garbato
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formale, garbato
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formale, molto cortese
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formale, molto garbato
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formale, garbato
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formale, garbato
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formale, garbato
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formale, diretto
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formale, diretto
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formale, molto diretto
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formale, molto diretto