Ungherese | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

We are considering the purchase of…
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formale, tentativo
We are pleased to place an order with your company for ...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formale, molto garbato
We would like to place an order.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formale, garbato
Enclosed is our firm order for…
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formale, garbato
Enclosed you will find our order.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formale, garbato
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formale, garbato
We herewith place our order for…
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formale, diretto
We intend to buy...from you.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formale, diretto
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formale, molto diretto
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formale, garbato
Your order will be processed as quickly as possible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formale, molto garbato
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formale, garbato
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formale, diretto
Enclosed you will find two copies of the contract.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formale, diretto
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formale, diretto
We hereby confirm your order.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formale, garbato
This is to confirm our verbal order dated…
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formale, garbato
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formale, diretto
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formale, diretto
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formale, diretto
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Would it be possible to reduce our order from...to…
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formale, garbato
Would it be possible to increase our order from…to…
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formale, garbato
Would it be possible to delay the order until…
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formale, garbato
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formale, garbato
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formale, molto cortese
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formale, molto garbato
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formale, garbato
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formale, garbato
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formale, garbato
We would like to cancel our order. The order number is...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formale, diretto
We are forced to cancel our order due to...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formale, diretto
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formale, molto diretto
We see no other alternative but to cancel our order for…
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formale, molto diretto