Svedese | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Harkitsemme ... ostoa...
Vi överväger att köpa ...
Formale, tentativo
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formale, molto garbato
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formale, garbato
Liitteenä sitova tilauksemme...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formale, garbato
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formale, garbato
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formale, garbato
Täten jätämme tilauksemme...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formale, diretto
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formale, diretto
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formale, molto diretto
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formale, garbato
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formale, molto garbato
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formale, garbato
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formale, diretto
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formale, diretto
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formale, diretto
Täten vahvistamme tilauksenne.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formale, garbato
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formale, garbato
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formale, diretto
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formale, diretto
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formale, diretto
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formale, garbato
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formale, garbato
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formale, garbato
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formale, garbato
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formale, molto cortese
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formale, molto garbato
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formale, garbato
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formale, garbato
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formale, garbato
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formale, diretto
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formale, diretto
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formale, molto diretto
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formale, molto diretto