Polacco | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Ni konsideras la aĉeto de...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formale, tentativo
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formale, molto garbato
Ni ŝatus meti ordon.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formale, garbato
Vi trovos nian firman ordon por...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formale, garbato
Vi trovos vian ordon.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formale, garbato
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formale, garbato
Ni metas nian ordon por...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formale, diretto
Ni intencas aĉeti...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formale, diretto
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formale, molto diretto
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formale, garbato
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formale, molto garbato
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formale, garbato
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formale, diretto
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formale, diretto
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formale, diretto
Ni konfirmas vian mendon.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formale, garbato
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formale, garbato
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formale, diretto
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formale, diretto
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formale, diretto
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formale, garbato
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formale, garbato
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formale, garbato
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formale, garbato
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formale, molto cortese
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formale, molto garbato
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formale, garbato
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formale, garbato
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formale, garbato
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formale, diretto
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formale, diretto
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formale, molto diretto
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formale, molto diretto