Ceco | Frasario - Business | Ordinazioni

Ordinazioni - Invio

Vi overveje et køb af...
Uvažujeme o koupi...
Formale, tentativo
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formale, molto garbato
Vi vil gerne angive en ordre.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formale, garbato
Vedlagt er vores endelige ordre på...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formale, garbato
Vedlagt vil du finde din ordre
V příloze najdete naší objednávku.
Formale, garbato
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formale, garbato
Vi angiver hermed en ordre på...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formale, diretto
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formale, diretto
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formale, molto diretto
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formale, garbato

Ordinazioni - Conferma

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formale, garbato
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formale, molto garbato
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formale, garbato
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formale, diretto
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formale, diretto
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formale, diretto
Vi bekræfter hermed din ordre.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formale, garbato
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formale, garbato
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formale, diretto
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formale, diretto
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formale, diretto
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formale, diretto

Ordinazioni - Modifica dell'ordine

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formale, garbato
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formale, garbato
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formale, garbato
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formale, garbato
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formale, garbato

Ordinazioni - Annullamento

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formale, molto cortese
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formale, molto garbato
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formale, garbato
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formale, garbato
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formale, garbato
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formale, diretto
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formale, diretto
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formale, molto diretto
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formale, molto diretto