Thailandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Kính gửi ngài Chủ tịch,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Thưa ông,
เรียนท่าน
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Thưa bà,
เรียนท่าน
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Thưa ông/bà,
เรียนท่าน
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Thưa các ông bà,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Thưa ông/bà,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Gửi ông A,
เรียน จอห์น
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Liên quan tới việc/vấn đề...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Về việc/vấn đề...
อ้างอิงมาจาก...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Tôi viết thư này để nói về...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Meno formale, presentandosi personalmente
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Liệu ông/bà có phiền...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Richiesta formale, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Richiesta formale, molto garbato
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Richiesta formale, molto garbato
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Richiesta formale, garbato
Chúng tôi rất quan tâm tới...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Richiesta formale, garbato
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Richiesta formale, garbato
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คุณช่วยแนะนำ...
Richiesta formale, diretto
Ông/bà vui lòng gửi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Richiesta formale, diretto
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Richiesta formale, molto diretto
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Richiesta formale specifica, diretto
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Chúng tôi dự định...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formale, molto garbato
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formale, molto garbato
Xin chân thành cảm ơn...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formale, molto garbato
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formale, molto garbato
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formale, molto garbato
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formale, garbato
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formale, garbato
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formale, garbato
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formale, garbato
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formale, diretto
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formale, diretto
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formale, diretto
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formale, molto diretto
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Meno formale, garbato
Kính thư,
ด้วยความเคารพ
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Kính thư,
ขอแสดงความนับถือ
Formale, molto usato, destinatario noto
Trân trọng,
ด้วยความเคารพ
Formale, meno usato, destinatario noto
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Thân ái,
ด้วยความนับถือ
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme