Greco | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Thưa ông,
Αγαπητέ κύριε,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Thưa bà,
Αγαπητή κυρία,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Thưa ông/bà,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Thưa các ông bà,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Thưa ông/bà,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Kính gửi bà Trần Thị B,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Gửi ông A,
Αγαπητέ Ιωάννη,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Σας γράφουμε σχετικά με...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Liên quan tới việc/vấn đề...
Σχετικά με...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Về việc/vấn đề...
Αναφορικά με...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Tôi viết thư này để nói về...
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Meno formale, presentandosi personalmente
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Liệu ông/bà có phiền...
Θα ήταν δυνατόν...
Richiesta formale, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Richiesta formale, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Richiesta formale, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Richiesta formale, molto garbato
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Richiesta formale, molto garbato
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Richiesta formale, garbato
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Richiesta formale, garbato
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Richiesta formale, garbato
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Richiesta formale, diretto
Ông/bà vui lòng gửi...
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Richiesta formale, diretto
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Σας ζητείται επειγόντως να...
Richiesta formale, molto diretto
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Richiesta formale specifica, diretto
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Chúng tôi dự định...
Η πρόθεσή μας είναι να...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Formale, molto garbato
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Formale, molto garbato
Xin chân thành cảm ơn...
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Formale, molto garbato
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formale, molto garbato
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Formale, molto garbato
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Formale, garbato
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Formale, garbato
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Formale, garbato
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Formale, garbato
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Formale, diretto
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Formale, diretto
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Formale, diretto
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Formale, molto diretto
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Meno formale, garbato
Kính thư,
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Kính thư,
Μετά τιμής,
Formale, molto usato, destinatario noto
Trân trọng,
Με εκτίμηση,
Formale, meno usato, destinatario noto
Thân ái,
θερμοί χαιρετισμοί,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Thân ái,
Χαιρετισμοί,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme