Arabo | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Kính gửi ngài Chủ tịch,
السيد الرئيس المحترم،
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Thưa ông,
سيدي المحترم،
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Thưa bà,
السيدة المحترمة،
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Thưa ông/bà,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Thưa các ông bà,
السادة المحترمون،
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Thưa ông/bà,
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
السيد أحمد المحترم،
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Kính gửi bà Trần Thị B,
السيدة نادية المحترمة،
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Kính gửi bà Trần Thị B,
عزيزتي الآنسة نادية،
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Kính gửi bà Trần Thị B,
عزيزتي السيدة نادية،
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
عزيزي أحمد كرم،
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Gửi ông A,
عزيزي أحمد،
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
نكتب لكم بخصوص...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
نكتب لكم بخصوص...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Liên quan tới việc/vấn đề...
وعلاوة على ذلك...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Về việc/vấn đề...
بالنسبة إلى...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Tôi viết thư này để nói về...
أكتب للاستفسار عن...
Meno formale, presentandosi personalmente
Tôi xin thay mặt... viết thư này
أكتب إليك نيابة عن...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
لقد تم ترشيح شركتم...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Liệu ông/bà có phiền...
هل تمانع لو...
Richiesta formale, tentativo
Không biết ông/bà có vui lòng...
هلاّ تفضلت بـ...
Richiesta formale, tentativo
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
سأكون ممتنّا إذا...
Richiesta formale, tentativo
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Richiesta formale, molto garbato
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Richiesta formale, molto garbato
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Richiesta formale, garbato
Chúng tôi rất quan tâm tới...
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Richiesta formale, garbato
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
يجب أنْ أسألك ما إذا
Richiesta formale, garbato
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Richiesta formale, diretto
Ông/bà vui lòng gửi...
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Richiesta formale, diretto
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Richiesta formale, molto diretto
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
سنكون مُمتنين لو...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Richiesta formale specifica, diretto
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Chúng tôi dự định...
لدينا نية في أنْ...…
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Formale, molto garbato
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Formale, molto garbato
Xin chân thành cảm ơn...
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Formale, molto garbato
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Formale, molto garbato
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Formale, molto garbato
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Formale, garbato
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Formale, garbato
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Formale, garbato
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Formale, garbato
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Formale, diretto
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Formale, diretto
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
أقدر تعاملك معنا.
Formale, diretto
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Formale, molto diretto
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Meno formale, garbato
Kính thư,
مع خالص التحية والاحترام،
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Kính thư,
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Formale, molto usato, destinatario noto
Trân trọng,
كل المودة والاحترام،
Formale, meno usato, destinatario noto
Thân ái,
تحياتي الحارة،
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Thân ái,
تحياتي،
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme