Esperanto | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Tisztelt Elnök Úr!
Kara Sinjoro Prezidanto,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Tisztelt Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Kedves John!
Estimata John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas al vi pri...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas en rilato kun...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Továbbá...
Plu al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
A ....ajánlásával ....
Kun referenco al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Érdeklődnék, hogy ...
Mi skribas por demandi pri...
Meno formale, presentandosi personalmente
X nevében írok Önnek ...
Mi skribas al vi nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Nem bánná, ha ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Richiesta formale, tentativo
Lenne olyan szíves, hogy ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Richiesta formale, tentativo
Le lennék kötelezve, ha ...
Mi estus plej dankema, se...
Richiesta formale, tentativo
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Richiesta formale, molto garbato
Nagyon hálás lennék, ha ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Richiesta formale, molto garbato
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, garbato
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Richiesta formale, garbato
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Richiesta formale, garbato
Tudna ajánlani ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Richiesta formale, diretto
El tudná nekem küldeni a ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, diretto
Kérem, hogy sürgősen ...
Vi estas urĝe petita al...
Richiesta formale, molto diretto
Hálásak lennék, ha ...
Ni estus dankemaj, se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Mi a jelenlegi ára a ....?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Richiesta formale specifica, diretto
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Az a szándékunk, hogy ...
Ĝi estas nia intenco...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formale, molto garbato
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formale, molto garbato
Előre is megköszönve segítségét...
Antaŭdankon…
Formale, molto garbato
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formale, molto garbato
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formale, molto garbato
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formale, garbato
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formale, garbato
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formale, garbato
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formale, garbato
Várom, hogy megbeszéljük
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formale, diretto
Ha több információra van szüksége
Se vi bezonas pli informon...
Formale, diretto
Értékeljük az Önök üzletét
Ni dankas vian negocon.
Formale, diretto
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formale, molto diretto
Várom a mihamarabbi válaszát
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Meno formale, garbato
Tisztelettel,
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Tisztelettel,
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
Tisztelettel,
Altestime,
Formale, meno usato, destinatario noto
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme