Svedese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Sehr geehrter Herr Präsident,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Sehr geehrte Damen und Herren,
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Sehr geehrte Damen und Herren,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Lieber Herr Schmidt,
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Lieber Johann,
Bäste John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vi skriver till er angående ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vi skriver i samband med ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Bezug nehmend auf...
Vidare till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
In Bezug auf...
Med hänvisning till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Jag skriver för att fråga om ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Richiesta formale, tentativo
Wären Sie so freundlich...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Richiesta formale, tentativo
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Richiesta formale, tentativo
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Richiesta formale, molto garbato
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Richiesta formale, molto garbato
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Richiesta formale, garbato
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Richiesta formale, garbato
Ich möchte Sie fragen, ob...
Jag måste fråga er om/angående ...
Richiesta formale, garbato
Können Sie ... empfehlen...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Richiesta formale, diretto
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Richiesta formale, diretto
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Vi ber er omgående att ...
Richiesta formale, molto diretto
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Richiesta formale specifica, diretto
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wir beabsichtigen...
Vi har för avsikt att ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formale, molto garbato
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formale, molto garbato
Vielen Dank im Voraus...
Tack på förhand...
Formale, molto garbato
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formale, molto garbato
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formale, molto garbato
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formale, garbato
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formale, garbato
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formale, garbato
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formale, garbato
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formale, diretto
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Om ni behöver mer information ...
Formale, diretto
Wir schätzen Sie als Kunde.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formale, diretto
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formale, molto diretto
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Meno formale, garbato
Mit freundlichen Grüßen
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Mit freundlichen Grüßen
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hochachtungsvoll
Med vänlig hälsning,
Formale, meno usato, destinatario noto
Herzliche Grüße
Vänliga hälsningar,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Grüße
Hälsningar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme