Polacco | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Sehr geehrter Herr Präsident,
Szanowny Panie Prezydencie,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Lieber Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Lieber Johann,
Drogi Tomaszu,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Bezug nehmend auf...
W nawiązaniu do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
In Bezug auf...
Nawiązując do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Meno formale, presentandosi personalmente
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Richiesta formale, tentativo
Wären Sie so freundlich...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Richiesta formale, tentativo
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Richiesta formale, tentativo
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Richiesta formale, molto garbato
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Richiesta formale, molto garbato
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Richiesta formale, garbato
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Richiesta formale, garbato
Ich möchte Sie fragen, ob...
Chciałbym zapytać, czy...
Richiesta formale, garbato
Können Sie ... empfehlen...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Richiesta formale, diretto
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Richiesta formale, diretto
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Proszę o pilne...
Richiesta formale, molto diretto
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Richiesta formale specifica, diretto
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Wir beabsichtigen...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Z przykrością informujemy, że...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Vielen Dank im Voraus...
Z góry dziękuję...
Formale, molto garbato
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formale, molto garbato
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formale, garbato
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formale, garbato
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formale, garbato
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formale, garbato
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formale, diretto
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formale, diretto
Wir schätzen Sie als Kunde.
Doceniamy Państwa pracę.
Formale, diretto
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formale, molto diretto
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Czekam na Pana odpowiedź.
Meno formale, garbato
Mit freundlichen Grüßen
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Mit freundlichen Grüßen
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formale, molto usato, destinatario noto
Hochachtungsvoll
Z poważaniem,
Formale, meno usato, destinatario noto
Herzliche Grüße
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Grüße
Pozdrawiam,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme