Russo | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Уважаемый г-н президент
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Уважаемая госпожа
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Bäste John,
Привет, Иван!
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver till er angående ...
Пишем вам по поводу...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vidare till ...
Ввиду...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Meno formale, presentandosi personalmente
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Вы не против, если...
Richiesta formale, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Richiesta formale, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Richiesta formale, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Richiesta formale, molto garbato
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Richiesta formale, molto garbato
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Richiesta formale, garbato
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Richiesta formale, garbato
Jag måste fråga er om/angående ...
Вынужден (с)просить вас...
Richiesta formale, garbato
Skulle ni kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Richiesta formale, diretto
Skulle ni kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Richiesta formale, diretto
Vi ber er omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Richiesta formale, molto diretto
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Richiesta formale specifica, diretto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi har för avsikt att ...
Мы намерены...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formale, molto garbato
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formale, molto garbato
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formale, molto garbato
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, molto garbato
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formale, molto garbato
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formale, garbato
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formale, garbato
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formale, garbato
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formale, garbato
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formale, diretto
Om ni behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formale, diretto
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Мы ценим ваш вклад
Formale, diretto
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formale, molto diretto
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Надеюсь на скорый ответ
Meno formale, garbato
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formale, molto usato, destinatario noto
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formale, meno usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Hälsningar,
С уважением...
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme