Nederlandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Bäste herrn,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Bäste John,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver till er angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
Jag måste fråga er om/angående ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
Skulle ni kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
Vi ber er omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formale, molto garbato
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
Om ni behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Hälsningar,
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme