Inglese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Dear Mr. President,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Bäste herrn,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Bäste John,
Dear John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver till er angående ...
We are writing to you regarding…
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i samband med ...
We are writing in connection with...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vidare till ...
Further to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Med hänvisning till ...
With reference to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jag skriver för att fråga om ...
I am writing to enquire about…
Meno formale, presentandosi personalmente
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
I am writing to you on behalf of...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Your company was highly recommended by…
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Would you mind if…
Richiesta formale, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Would you be so kind as to…
Richiesta formale, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
I would be most obliged if…
Richiesta formale, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Richiesta formale, molto garbato
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
I would be grateful if you could...
Richiesta formale, molto garbato
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Would you please send me…
Richiesta formale, garbato
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
We are interested in obtaining/receiving…
Richiesta formale, garbato
Jag måste fråga er om/angående ...
I must ask you whether...
Richiesta formale, garbato
Skulle ni kunna rekommendera ...
Could you recommend…
Richiesta formale, diretto
Skulle ni kunna skicka mig ...
Would you please send me…
Richiesta formale, diretto
Vi ber er omgående att ...
You are urgently requested to…
Richiesta formale, molto diretto
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
We would be grateful if…
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Vad är ert nuvarande listpris för ...
What is your current list price for…
Richiesta formale specifica, diretto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
We understand from your advertisment that you produce…
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi har för avsikt att ...
It is our intention to…
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
We carefully considered your proposal and…
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi beklagar att behöva meddela att ...
We are sorry to inform you that…
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formale, molto garbato
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formale, molto garbato
Tack på förhand...
Thanking you in advance…
Formale, molto garbato
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formale, molto garbato
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formale, molto garbato
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Please reply as soon as possible because…
Formale, garbato
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formale, garbato
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
I look forward to the possibility of working together.
Formale, garbato
Tack för hjälpen med detta ärende.
Thank you for your help in this matter.
Formale, garbato
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formale, diretto
Om ni behöver mer information ...
If you require more information ...
Formale, diretto
Vi uppskattar att göra affärer med er.
We appreciate your business.
Formale, diretto
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formale, molto diretto
Jag ser fram emot att höra från er snart.
I look forward to hearing from you soon.
Meno formale, garbato
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
Med vänlig hälsning,
Respectfully yours,
Formale, meno usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Hälsningar,
Regards,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme