Esperanto | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Bäste John,
Estimata John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver till er angående ...
Ni skribas al vi pri...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i samband med ...
Ni skribas en rilato kun...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vidare till ...
Plu al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Med hänvisning till ...
Kun referenco al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jag skriver för att fråga om ...
Mi skribas por demandi pri...
Meno formale, presentandosi personalmente
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Mi skribas al vi nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Richiesta formale, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Richiesta formale, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Mi estus plej dankema, se...
Richiesta formale, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Richiesta formale, molto garbato
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Richiesta formale, molto garbato
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, garbato
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Richiesta formale, garbato
Jag måste fråga er om/angående ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Richiesta formale, garbato
Skulle ni kunna rekommendera ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Richiesta formale, diretto
Skulle ni kunna skicka mig ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, diretto
Vi ber er omgående att ...
Vi estas urĝe petita al...
Richiesta formale, molto diretto
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Ni estus dankemaj, se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Richiesta formale specifica, diretto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi har för avsikt att ...
Ĝi estas nia intenco...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formale, molto garbato
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formale, molto garbato
Tack på förhand...
Antaŭdankon…
Formale, molto garbato
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formale, molto garbato
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formale, molto garbato
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formale, garbato
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formale, garbato
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formale, garbato
Tack för hjälpen med detta ärende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formale, garbato
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formale, diretto
Om ni behöver mer information ...
Se vi bezonas pli informon...
Formale, diretto
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Ni dankas vian negocon.
Formale, diretto
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formale, molto diretto
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Meno formale, garbato
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
Med vänlig hälsning,
Altestime,
Formale, meno usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Hälsningar,
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme