Danese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Kære Hr. Direktør,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Bäste herrn,
Kære Hr.,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
Kære Fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
Kære Hr./Fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
Kære Hr./Fru.,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Til hvem det vedkommer,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
Kære Hr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
Kære Fru. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
Kære Frk. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
Kære Fr. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
Kære John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Bäste John,
Kære John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver till er angående ...
Vi skriver til jer angående...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i samband med ...
Vi skriver i forbindelse med...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vidare till ...
I fortsættelse af...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Med hänvisning till ...
I henhold til...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jag skriver för att fråga om ...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Meno formale, presentandosi personalmente
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Vil du have noget imod at...
Richiesta formale, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Kunne du være så venlig at...
Richiesta formale, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Richiesta formale, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Richiesta formale, molto garbato
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Richiesta formale, molto garbato
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Vil du være så venlig at sende mig...
Richiesta formale, garbato
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Richiesta formale, garbato
Jag måste fråga er om/angående ...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Richiesta formale, garbato
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kan du anbefale...
Richiesta formale, diretto
Skulle ni kunna skicka mig ...
Kan du venligst sende mig...
Richiesta formale, diretto
Vi ber er omgående att ...
Du er snarest anmodet til at...
Richiesta formale, molto diretto
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Richiesta formale specifica, diretto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi har för avsikt att ...
Det er vores hensigt at...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formale, molto garbato
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formale, molto garbato
Tack på förhand...
Tak på forhånd...
Formale, molto garbato
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formale, molto garbato
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formale, molto garbato
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formale, garbato
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formale, garbato
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formale, garbato
Tack för hjälpen med detta ärende.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formale, garbato
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formale, diretto
Om ni behöver mer information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formale, diretto
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formale, diretto
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formale, molto diretto
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Meno formale, garbato
Med vänlig hälsning,
Med venlig hilsen
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Formale, molto usato, destinatario noto
Med vänlig hälsning,
Med respekt,
Formale, meno usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Hälsningar,
Med venlig hilsen
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme