Coreano | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Bäste John,
반가운 철호씨,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Meno formale, presentandosi personalmente
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Richiesta formale, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Richiesta formale, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, garbato
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Richiesta formale, molto diretto
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Richiesta formale specifica, diretto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formale, molto garbato
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formale, molto garbato
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formale, molto garbato
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formale, molto garbato
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formale, molto garbato
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formale, garbato
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formale, garbato
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formale, garbato
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formale, garbato
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formale, diretto
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formale, diretto
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formale, diretto
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formale, molto diretto
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Meno formale, garbato
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Formale, molto usato, destinatario noto
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Formale, meno usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Hälsningar,
... 가,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme