Cinese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
尊敬的主席先生,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Bäste John,
亲爱的约翰,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vi skriver till er angående ...
我们因为...给您写信
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vi skriver i samband med ...
我们写这封信是因为...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vidare till ...
因贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Med hänvisning till ...
鉴于贵公司...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Jag skriver för att fråga om ...
我写这封信,想询问关于...的信息
Meno formale, presentandosi personalmente
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
我代表...给您写信
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
...诚挚推荐贵公司
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
请问您是否介意...
Richiesta formale, tentativo
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
您是否能够...
Richiesta formale, tentativo
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
如果您能...,我将不胜感激
Richiesta formale, tentativo
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Richiesta formale, molto garbato
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
如果您能… ,我将非常感激
Richiesta formale, molto garbato
Kunde ni vänligen skicka mig ...
您能将…发送给我吗
Richiesta formale, garbato
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
我们对接受/获得...很有兴趣
Richiesta formale, garbato
Jag måste fråga er om/angående ...
我必须问您是否...
Richiesta formale, garbato
Skulle ni kunna rekommendera ...
您能推荐...吗?
Richiesta formale, diretto
Skulle ni kunna skicka mig ...
您能将...发送给我吗?
Richiesta formale, diretto
Vi ber er omgående att ...
请您尽快按要求将...
Richiesta formale, molto diretto
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
如果您能...,我们将不胜感激
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Vad är ert nuvarande listpris för ...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Richiesta formale specifica, diretto
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Vi har för avsikt att ...
我们的意向是...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vi beklagar att behöva meddela att ...
很抱歉地通知您...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formale, molto garbato
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formale, molto garbato
Tack på förhand...
提前谢谢您…
Formale, molto garbato
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formale, molto garbato
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formale, molto garbato
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formale, garbato
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formale, garbato
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
我很期待将来有合作的可能性。
Formale, garbato
Tack för hjälpen med detta ärende.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formale, garbato
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formale, diretto
Om ni behöver mer information ...
如果您需要更多信息...
Formale, diretto
Vi uppskattar att göra affärer med er.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formale, diretto
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
请联系我,我的电话号码是...
Formale, molto diretto
Jag ser fram emot att höra från er snart.
期待着尽快得到您的回复。
Meno formale, garbato
Med vänlig hälsning,
此致
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formale, molto usato, destinatario noto
Med vänlig hälsning,
肃然至上
Formale, meno usato, destinatario noto
Vänliga hälsningar,
祝好
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Hälsningar,
祝好
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme