Svedese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа
Bästa fru,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Привет, Иван!
Bäste John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till er angående ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ввиду...
Vidare till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Вы не против, если...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Richiesta formale, tentativo
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Richiesta formale, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Richiesta formale, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Richiesta formale, molto garbato
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Richiesta formale, molto garbato
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Richiesta formale, garbato
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Richiesta formale, garbato
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga er om/angående ...
Richiesta formale, garbato
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Richiesta formale, diretto
Пришлите пожалуйста...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Richiesta formale, diretto
Вам необходимо срочно...
Vi ber er omgående att ...
Richiesta formale, molto diretto
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Richiesta formale specifica, diretto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Мы намерены...
Vi har för avsikt att ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formale, molto garbato
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formale, molto garbato
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formale, molto garbato
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formale, molto garbato
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formale, molto garbato
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formale, garbato
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formale, garbato
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formale, garbato
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formale, garbato
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formale, diretto
Если вам необходимо больше информации...
Om ni behöver mer information ...
Formale, diretto
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formale, diretto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formale, molto diretto
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Meno formale, garbato
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formale, meno usato, destinatario noto
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
С уважением...
Hälsningar,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme