Polacco | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Уважаемый г-н президент
Szanowny Panie Prezydencie,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Уважаемый г-н ...
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Привет, Иван!
Drogi Tomaszu,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Пишем вам по поводу...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Мы пишем в связи с ...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ввиду...
W nawiązaniu do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
В отношении...
Nawiązując do...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Meno formale, presentandosi personalmente
Я пишу от лица..., чтобы...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ваша компания была рекомендована...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Вы не против, если...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Richiesta formale, tentativo
Будьте любезны...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Richiesta formale, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Richiesta formale, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Richiesta formale, molto garbato
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Richiesta formale, molto garbato
Не могли бы вы прислать мне...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Richiesta formale, garbato
Мы заинтересованы в получении...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Richiesta formale, garbato
Вынужден (с)просить вас...
Chciałbym zapytać, czy...
Richiesta formale, garbato
Не могли бы вы посоветовать...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Richiesta formale, diretto
Пришлите пожалуйста...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Richiesta formale, diretto
Вам необходимо срочно...
Proszę o pilne...
Richiesta formale, molto diretto
Мы были бы признательны, если..
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Richiesta formale specifica, diretto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Мы намерены...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Z przykrością informujemy, że...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Заранее спасибо...
Z góry dziękuję...
Formale, molto garbato
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formale, molto garbato
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formale, molto garbato
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formale, garbato
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formale, garbato
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formale, garbato
Спасибо за помощь в этом деле.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formale, garbato
Я хотел бы обсудить это с вами
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formale, diretto
Если вам необходимо больше информации...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formale, diretto
Мы ценим ваш вклад
Doceniamy Państwa pracę.
Formale, diretto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formale, molto diretto
Надеюсь на скорый ответ
Czekam na Pana odpowiedź.
Meno formale, garbato
С уважением...
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением...
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Z poważaniem,
Formale, meno usato, destinatario noto
С уважением...
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
С уважением...
Pozdrawiam,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme