Finlandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Уважаемый г-н президент
Arvoisa Herra Presidentti,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Уважаемый г-н ...
Hyvä Herra,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа
Hyvä Rouva,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Hyvä vastaanottaja,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Hyvät vastaanottajat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Hyvä herra Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Hyvä John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Привет, Иван!
Hyvä John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Пишем вам по поводу...
Kirjoitamme teille koskien...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Мы пишем в связи с ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ввиду...
Koskien...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
В отношении...
Viitaten...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Kirjoitan tiedustellakseni...
Meno formale, presentandosi personalmente
Я пишу от лица..., чтобы...
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ваша компания была рекомендована...
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Вы не против, если...
Olisikohan mahdollista...
Richiesta formale, tentativo
Будьте любезны...
Olisitteko ystävällisiä ja...
Richiesta formale, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Richiesta formale, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Richiesta formale, molto garbato
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Richiesta formale, molto garbato
Не могли бы вы прислать мне...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Richiesta formale, garbato
Мы заинтересованы в получении...
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Richiesta formale, garbato
Вынужден (с)просить вас...
Haluan kysyä voisiko...
Richiesta formale, garbato
Не могли бы вы посоветовать...
Voisitteko suositella...
Richiesta formale, diretto
Пришлите пожалуйста...
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Richiesta formale, diretto
Вам необходимо срочно...
Pyydämme teitä välittömästi...
Richiesta formale, molto diretto
Мы были бы признательны, если..
Olisimme kiitollisia jos...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Richiesta formale specifica, diretto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Мы намерены...
Tavoitteemme on...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Formale, molto garbato
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Formale, molto garbato
Заранее спасибо...
Kiittäen jo etukäteen...
Formale, molto garbato
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Formale, molto garbato
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Formale, molto garbato
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Formale, garbato
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Formale, garbato
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Formale, garbato
Спасибо за помощь в этом деле.
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Formale, garbato
Я хотел бы обсудить это с вами
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Formale, diretto
Если вам необходимо больше информации...
Jos tarvitsette lisätietoja...
Formale, diretto
Мы ценим ваш вклад
Arvostamme asiakkuuttanne.
Formale, diretto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Formale, molto diretto
Надеюсь на скорый ответ
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Meno formale, garbato
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением...
Ystävällisin terveisin,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Kunnioittavasti,
Formale, meno usato, destinatario noto
С уважением...
Parhain terveisin,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
С уважением...
Terveisin,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme