Esperanto | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Уважаемый г-н президент
Kara Sinjoro Prezidanto,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Уважаемый г-н ...
Estimata sinjoro,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа
Estimata sinjorino,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Estimataj sinjoroj,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Estimata sinjoro Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Estimata sinjorino Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Estimata John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Привет, Иван!
Estimata John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Пишем вам по поводу...
Ni skribas al vi pri...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Мы пишем в связи с ...
Ni skribas en rilato kun...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ввиду...
Plu al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
В отношении...
Kun referenco al...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Mi skribas por demandi pri...
Meno formale, presentandosi personalmente
Я пишу от лица..., чтобы...
Mi skribas al vi nome de...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ваша компания была рекомендована...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Вы не против, если...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Richiesta formale, tentativo
Будьте любезны...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Richiesta formale, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Mi estus plej dankema, se...
Richiesta formale, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Richiesta formale, molto garbato
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Mi estus dankema, se vi povus...
Richiesta formale, molto garbato
Не могли бы вы прислать мне...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, garbato
Мы заинтересованы в получении...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Richiesta formale, garbato
Вынужден (с)просить вас...
Mi devas peti vin, ĉu...
Richiesta formale, garbato
Не могли бы вы посоветовать...
Ĉu vi povas rekomendi...
Richiesta formale, diretto
Пришлите пожалуйста...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Richiesta formale, diretto
Вам необходимо срочно...
Vi estas urĝe petita al...
Richiesta formale, molto diretto
Мы были бы признательны, если..
Ni estus dankemaj, se...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Richiesta formale specifica, diretto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Мы намерены...
Ĝi estas nia intenco...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formale, molto garbato
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formale, molto garbato
Заранее спасибо...
Antaŭdankon…
Formale, molto garbato
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formale, molto garbato
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formale, molto garbato
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formale, garbato
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formale, garbato
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formale, garbato
Спасибо за помощь в этом деле.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formale, garbato
Я хотел бы обсудить это с вами
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formale, diretto
Если вам необходимо больше информации...
Se vi bezonas pli informon...
Formale, diretto
Мы ценим ваш вклад
Ni dankas vian negocon.
Formale, diretto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formale, molto diretto
Надеюсь на скорый ответ
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Meno formale, garbato
С уважением...
Altestime,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением...
Altestime,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
Altestime,
Formale, meno usato, destinatario noto
С уважением...
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
С уважением...
Ĉion bonan,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme