Ceco | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Уважаемый г-н президент
Vážený pane prezidente,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Уважаемая госпожа
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Уважаемые...
Vážený pane/Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Уважаемые...
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Привет, Иван!
Milý Johne,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Пишем вам по поводу...
Obracíme se na vás ohledně...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Мы пишем в связи с ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Ввиду...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
В отношении...
V návaznosti na...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Píši vám, abych vás informoval o...
Meno formale, presentandosi personalmente
Я пишу от лица..., чтобы...
Píši Vám jménem...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Ваша компания была рекомендована...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

Вы не против, если...
Vadilo by Vám, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Будьте любезны...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Richiesta formale, tentativo
Буду очень благодарен, если...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Richiesta formale, tentativo
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Richiesta formale, molto garbato
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Richiesta formale, molto garbato
Не могли бы вы прислать мне...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, garbato
Мы заинтересованы в получении...
Máme zájem o získání/obdržení...
Richiesta formale, garbato
Вынужден (с)просить вас...
Musím vás požádat, zda...
Richiesta formale, garbato
Не могли бы вы посоветовать...
Mohl(a) byste doporučit...
Richiesta formale, diretto
Пришлите пожалуйста...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Richiesta formale, diretto
Вам необходимо срочно...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Richiesta formale, molto diretto
Мы были бы признательны, если..
Byli bychom vděční, kdyby...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Richiesta formale specifica, diretto
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Мы намерены...
Naším záměrem je, aby...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Je nám líto vás informovat, že...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formale, molto garbato
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formale, molto garbato
Заранее спасибо...
Děkuji Vám předem...
Formale, molto garbato
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, molto garbato
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formale, molto garbato
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formale, garbato
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formale, garbato
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Těším se na možnou spolupráci.
Formale, garbato
Спасибо за помощь в этом деле.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formale, garbato
Я хотел бы обсудить это с вами
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formale, diretto
Если вам необходимо больше информации...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formale, diretto
Мы ценим ваш вклад
Vážíme si vaší práce.
Formale, diretto
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formale, molto diretto
Надеюсь на скорый ответ
Těším se na Vaší odpověď.
Meno formale, garbato
С уважением...
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
С уважением ваш...
S úctou,
Formale, meno usato, destinatario noto
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
С уважением...
S pozdravem, / Zdravím,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme