Nederlandese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Stimate Domnule Preşedinte,
Geachte heer President
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Stimate Domnule,
Geachte heer
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
Geachte mevrouw
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domnule/Doamnă,
Geachte heer, mevrouw
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimaţi Domni,
Geachte dames en heren
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenţia celor interesaţi,
Geachte dames en heren
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Ionescu,
Geachte heer Jansen
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Geachte mevrouw Jansen
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dragă Mihai Popescu,
Beste meneer Jansen
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dragă Mihai,
Beste Jan
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vă scriem în legătură cu...
Wij schrijven u in verband met ...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
În legătură cu...
Met betrekking tot ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Referitor la...
Ten aanzien van ...
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Meno formale, presentandosi personalmente
Vă adresez această scrisoare în numele...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

V-ar deranja dacă....
Zou u het erg vinden om ...
Richiesta formale, tentativo
Sunteţi amabil să...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Richiesta formale, tentativo
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Richiesta formale, tentativo
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Richiesta formale, molto garbato
Aş fi profund recunoscător dacă...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Richiesta formale, molto garbato
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Richiesta formale, garbato
Ne interesează să obţinem/primim...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Richiesta formale, garbato
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Ik zou u willen vragen, of ...
Richiesta formale, garbato
Îmi puteţi recomanda...
Kunt u ... aanbevelen ...
Richiesta formale, diretto
Trimiteţi-mi, vă rog...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Richiesta formale, diretto
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
U wordt dringend verzocht ...
Richiesta formale, molto diretto
V-am fi recunoscători dacă...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Richiesta formale specifica, diretto
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Intenţia noastră este să...
Het is ons oogmerk om ...
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formale, molto garbato
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formale, molto garbato
Vă mulţumesc anticipat...
Bij voorbaat dank.
Formale, molto garbato
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formale, molto garbato
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formale, molto garbato
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formale, garbato
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formale, garbato
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formale, garbato
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formale, garbato
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formale, diretto
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formale, diretto
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Wij waarderen u als klant.
Formale, diretto
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formale, molto diretto
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Ik hoor graag van u.
Meno formale, garbato
Cu stimă,
Met vriendelijke groet,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Cu sinceritate,
Met vriendelijke groet,
Formale, molto usato, destinatario noto
Cu respect,
Hoogachtend,
Formale, meno usato, destinatario noto
Toate cele bune,
Met de beste groeten,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Cu bine,
Groeten,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme