Inglese | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dragă Mihai,
Dear John,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
În legătură cu...
Further to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Referitor la...
With reference to…
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Meno formale, presentandosi personalmente
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Richiesta formale, tentativo
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Richiesta formale, tentativo
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Richiesta formale, tentativo
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Richiesta formale, molto garbato
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Richiesta formale, molto garbato
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Richiesta formale, garbato
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Richiesta formale, garbato
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Richiesta formale, garbato
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Richiesta formale, diretto
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Richiesta formale, diretto
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Richiesta formale, molto diretto
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Richiesta formale specifica, diretto
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Richiesta di informazioni formale, diretto
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Richiesta di informazioni formale, diretto
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formale, molto garbato
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formale, molto garbato
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formale, molto garbato
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formale, molto garbato
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formale, molto garbato
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formale, garbato
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formale, garbato
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formale, garbato
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formale, garbato
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formale, diretto
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formale, diretto
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formale, diretto
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formale, molto diretto
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Meno formale, garbato
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formale, molto usato, destinatario noto
Cu respect,
Respectfully yours,
Formale, meno usato, destinatario noto
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Cu bine,
Regards,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme