Coreano | Frasario - Business | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
stato
codice postale
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
nome dell'azienda
numero civico, via
distretto
città
codice postale
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formato indirizzo italiano:
nome dell'azienda
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città

Lettera - Intestazione

Stimate Domnule Preşedinte,
친애하는 사장님께,
Molto formale, il destinatario è in possesso di un titolo che va menzionato di fronte al nome
Stimate Domnule,
관계자님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Stimată Doamnă,
사모님께 드립니다.
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Stimate Domnule/Doamnă,
관계자님께 드립니다.
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Stimaţi Domni,
관계자분들께 드립니다.
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
În atenţia celor interesaţi,
관계자분께 드립니다.
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Stimate Domnule Ionescu,
친애하는 김철수님,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Stimată Doamnă Popescu,
친애하는 최수정님,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
친애하는 김미나님,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Stimată Doamnă Ştefănescu,
친애하는 신수경님,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Dragă Mihai Popescu,
반가운 김미경님,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Dragă Mihai,
반가운 철호씨,
Informale, in caso di rapporto di amicizia, raro
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
Vă scriem în legătură cu...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formale, quando si parla per conto dell'intera azienda
În legătură cu...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Referitor la...
....에 대해 말씀드리자면,
Formale, parlando di qualcosa di tuo interesse presso la ditta che stai contattando
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Meno formale, presentandosi personalmente
Vă adresez această scrisoare în numele...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formale, parlando in nome di qualcun altro
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formale, apertura molto garbata

Lettera - Testo principale

V-ar deranja dacă....
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Richiesta formale, tentativo
Sunteţi amabil să...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Richiesta formale, tentativo
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Richiesta formale, tentativo
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Aş fi profund recunoscător dacă...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Richiesta formale, molto garbato
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
....을 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, garbato
Ne interesează să obţinem/primim...
....을 받아보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Richiesta formale, garbato
Îmi puteţi recomanda...
...을 추천해주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Trimiteţi-mi, vă rog...
...을 보내주시겠습니까?
Richiesta formale, diretto
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
신속히 ...을 하십시오.
Richiesta formale, molto diretto
V-am fi recunoscători dacă...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Richiesta formale, garbato, in nome dell'azienda
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Richiesta formale specifica, diretto
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Richiesta di informazioni formale, diretto
Intenţia noastră este să...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Dichiarazione d'intenti formale, diretto
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formale, arrivando alla conclusione di un accordo
Vă anunţăm cu regret faptul că...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formale, rifiuto di un accordo o disinteresse verso un'offerta ricevuta

Lettera - Chiusura

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formale, molto garbato
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formale, molto garbato
Vă mulţumesc anticipat...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formale, molto garbato
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formale, molto garbato
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formale, molto garbato
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formale, garbato
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formale, garbato
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formale, garbato
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formale, garbato
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formale, diretto
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
더 많은 정보를 원하시면...
Formale, diretto
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formale, diretto
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formale, molto diretto
Anticipez cu plăcere un răspuns.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Meno formale, garbato
Cu stimă,
... 드림,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
Cu sinceritate,
... 드림,
Formale, molto usato, destinatario noto
Cu respect,
... 올림,
Formale, meno usato, destinatario noto
Toate cele bune,
... 보냄,
Informale, tra soci in affari che usano un linguaggio informale tra loro
Cu bine,
... 가,
Informale, tra soci in affari che lavorano spesso insieme